Sportoktató OKJ (31 813 01)

A képzés célja: megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felkészülését. Az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével sportág-specifikusan felkészíti és teljesítményorientáltan versenyezteti a sportolókat. Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit.A tananyag moduljai:

 

 

 

 • 10322-12 Pedagógiai, pszichológiai, kommunikációs alapismeretek 
 • 10323-12 Egészségügy és elsősegélynyújtás 
 • 10324-12 Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12 Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12 Sportági alapok  (aerobik/testépítés-fitness)

Választható szakirányok:

 • aerobik
 • testépítés - fitness

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:

 • iskolai végzettség: befejezett 8. osztály;
 • foglalkozás egészségügyi igazolás (üzemorvos), kizárólag a mellékelt dokumentumban felsorolt intézmények által kiállított igazolást fogadunk el;
 • regisztrációs díj, amely a képzés díjába beszámít.

A képzés óraszáma: 200 óra

Képzés időtartama: 8 hónap (szeptember – április)

A képzés intenzitása: minden szombaton 8.00 – 16.00 óra között

A képzés helyszíne:

·         Elmélet: 7633 Pécs, Ybl Miklós u. 10. 2. em (Mecsek Fitness Központ)

 • Gyakorlat: 7633 Pécs, Ybl Miklós u. 10. 4. em. (Mecsek Fitness Központ)

Vizsga tervezett időpontja: tárgy év júniusában

A képzés sikeres komplex szakmai vizsga esetén államilag elismert OKJ bizonyítvány kiállításával zárul. Europass-os bizonyítvány igényelhető.