Pénztárkezelő és valutapénztáros (51 343 03)

A képzés célja: a hazai és külföldi fizetőeszközök vonatkozásában megismertesse a résztvevőkkel a bankjegyfelismerést, forgalomképesség és valódiság tekintetében a bankjegyvizsgálatot, a valutapénztáros a specifikált okmányismerete alapján ügyfél-átvilágítást és személyazonosság vizsgálatot tudjon végezni. Megszerzett alapismeretei által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen hatékonyan fel tud lépni, melynek révén hozzájárul a pénzváltó és a pénzügyi intézmények prudens működéséhez. Továbbá megismerkedik a vonatkozó jogszabályokkal és a belső eljárásrendnek megfelelően önállóan valutaváltással kapcsolatos feladatokat végezhet, ellátja a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári, pénzkezelői, értéktárosi feladatokat, közreműködik a készpénzforgalom lebonyolításában, elszámolásában.
 
A képzés moduljai
 
10146-12 Speciális ügyintézői feladatok ellátása                          16 óra
10139-12 Bankjegyfelismerés, bankjegyvizsgálat végzése          16 óra
 
A képzésbe való bekapcsolódás feltételei:
 
-          18. életévét betöltötte;
-           iskolai végzettség: Érettségi bizonyítvány;
-          szakmai végzettség: nem feltétel;
-          előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges;
-          egészségügyi alkalmasság: nem szükséges.        
 
Max. csoportlétszám: 30 fő.
A képzés óraszáma: 32 óra (16 óra elmélet + 16 óra gyakorlat).
 
A képzés egy komplex szakmai vizsgával zárul, mely egy gyakorlati és egy központi írásbeli részből áll.
A komplex vizsga sikeres tejesítése esetén a résztvevők államilag elismert OKJ-s BIZONYÍTVÁNYT kapnak.