Kerti munkás

A program célja, hogy a növények termesztésének eredményességét alapvetően befolyásoló talajművelés, talajművelési rendszerek, talajhasználat, talajerő-utánpótlás, szaporítás, ápolás, betakarítás szerepének bemutatása, valamint azon tananyagok, ismeretek átadása – Munka, környezet, tűzvédelmi és műszaki ismeretek, Kereskedelmi, gazdasági és ügyviteli alapismeretek, Digitális kompetenciák fejlesztése -, melyek az önálló gazdálkodáshoz, az önfoglalkoztatóvá váláshoz, vállalkozás alapításához szükségesek.

 

A képzés moduljai:
Zöldség-gyümölcstermesztés 600 óra
(240 óra elmélet + 360 óra gyakorlat)
Fűszer-gyógynövénytermesztés 200 óra
(80 óra elmélet + 120 óra gyakorlat)
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek 100 óra
(40 óra elmélet + 60 óra gyakorlat)
Műszaki ismeretek 100 óra
(40 óra elmélet + 60 óra gyakorlat)
Kereskedelmi, gazdasági és ügyviteli alapismeretek 100 óra
(40 óra elmélet + 60 óra gyakorlat)
Digitális kompetenciafejlesztés
100 óra
(40 óra elmélet + 60 óra gyakorlat)
 
A programba való bekapcsolódás feltételei:
  • iskolai végzettség: bejezett 8. osztály;
  • szakmai végzettség: nem feltétel;
  • előzetesen elvárt ismeretek: elemi szintű számítógép-használati ismeretek.

A programban való részvétel feltételei:

  • megengedett hiányzás: a képzés összóraszámának a 10%-a, mely egy modul belül nem haladhatja meg 20%-os hiányzást;
  • részvétel követésének módja: jelenléti ív, haladási napló.
A képzés óraszáma: 1200 óra (480 óra elmélet + 720 óra gyakorlat). 
Max. csoportlétszám: 15 fő.
 
Képzési helyszínek:
  • 7800 Siklós, Köztársaság tér 8. (Szolgáltatóház)
  • 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.
A képzés végén a résztvevők számára TANÚSÍTVÁNY kerül kiállításra.