Esélyteremtés, esélynövelés

Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását és esélyeinek növelését célzó képzés, mely jól illeszkedik a jelenlegi pályázati rendszer TÁMOP kiírások képzési elvárásaiba.

Tananyagegységek:
1. Önálló életvezetési készségek kialakításának elősegítése 105 óra
2. Kulcskompetenciák fejlesztése 180 óra
3. Alapvető digitális kompetenciák fejlesztése 70 óra
4. Felkészítés az önálló családi életre és a munkavállalói szerepe 85 óra
5. Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek 70 óra
 
A programba való bekapcsolódás feltételei:
  • iskolai végzettség: bejezett 8. osztály;
  • szakmai végzettség: nem feltétel;
  • előzetesen elvárt ismeretek: nem szükséges.

A programban való részvétel feltételei:

  • megengedett hiányzás: a képzés összóraszámának a 10%-a, mely egy modul belül nem haladhatja meg 20%-os hiányzást.
Max. csoportlétszám: 15 fő.
A képzés óraszáma: 510 óra.
 
Képzési helyszínek:
  • 7300 Komló, Zrínyi tér 2. (Dankó Pista Közösségi Ház)
  • 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 18-20.
  • 7370 Sásd, Dózsa György u. 4. (Sásdi Történeti Téka)
A képzés végén a résztvevők számára TANÚSÍTVÁNY került kiállításra.

 

Az aktuális képzések itt érhetőek el!